בדיקת מי שפיר – לאיתור מוקדם של מומים ומחלות גנטיות

מטרת הבדיקה היא לאבחן ולאתר מומים ו/או מחלות גנטיות בעובר, בשלב מוקדם, בדיקה זו מתבצעת החל מהשבוע ה-16 של ההריון.

קרא עוד:
נגישות